Welkom op mijn blog! U vindt hier Christelijke kerstverhalen, Christelijke Paasverhalen en gedichten bij de Christelijke feestdagen. Deze verhalen en gedichten mag u ongewijzigd met vermelding van naam of bron vrij gebruiken voor uw vieringen, kerkblad, liturgie enz. U kunt mijn blog terugvinden via http://christelijkefeestdagen.blogspot.com/ Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten op uw vereniging kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl
Inmiddels is er ook een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Heeft u belangstelling voor mijn boeken, die zijn verkrijgbaar bij bol.com, via cobytjeert@live.nl en te leen in de bibliotheek.
Het boek "Granaatjes met een gouden slot", gedichten en verhalen, dat is verschenen op 21 juli 2015 bij uitgever Noordboek/Friese pers, is herdrukt. De 4e druk is inmiddels verschenen en verkrijgbaar in iedere boekhandel. Inmiddels is mijn nieuwe boek "Velden vol melodieën" ook uitgegeven door Friese Pers Boekerij / Noordboek.
Hebt u de Facebookpagina's al bekeken? https://www.facebook.com/Schriftgedichten-605615506282931/ en https://www.facebook.com/Coby-Poelman-Duisterwinkel-939706879453943/

donderdag 23 maart 2017

Dankgebed in de lijdenstijd

Heer, in deze tijd voor Pasen
voelen wij, zo dicht bij U
hoe Uw adem in de stilte
voor ons uitging in het nu,
hoe U omging met de Vader,
deelde wat U bezighield,
het voorbijgaan van de beker
en Uw zin -Uw wil geschiedt-.

Wat hebt U van ons gehouden
dat U zover wilde gaan,
denkend aan Uw grote liefde
trekken wij een boetkleed aan,
hebben wij wel ooit beseft
hoe groots Uw diepe liefde was,
leven we ons nog wel in
hoe Uw kruisweg ons genas?

Dank Heer, voor Uw stille adem
die ons steeds in leven houdt,
voor de beker die U aannam,
voor het dragen van ons hout.
Dankzij Uw gehoorzaamheid
aan de wil van onze Vader
mogen wij voorgoed bevrijd
eeuwig leven vanuit Pasen.

Coby Poelman - Duisterwinkel


vrijdag 10 maart 2017

Biddend aan Uw zijde

Trouwe liefdevolle Vader,
dank voor het leven, deze dag,
voor ons na- en voorgeslacht.

Sterk de mensen die nu lijden,
draag hen door de tijden heen
in genezing en bevrijding,

U, die elk lijden zelf herkent
omdat U dagelijks ongemerkt
gemerkt aan onze zijde bent.

Coby Poelman - Duisterwinkel

woensdag 1 maart 2017

De doorn in het vleesDrie maal
klonken Paulus’ beden
om verlossing
van de doorn
maar Zijn genade
sprak de Heer
was hem genoeg.

Die ene doorn
licht op
in ‘t schemerdonker
van een door bloed
gekleurde doornenkroon.
Drie maal bad Jezus
om ‘t voorbijgaan
van de beker.

Wanneer in beden
om verlossing
verhoring nog
lijkt te ontbreken,
doorstroomt de kracht
van de genade Gods
bij ‘t drinken
uit de beker.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Bij 2 Korinthe 12 : 1 – 10 en Romeinen 8 : 28 – 39.


Uit de bundel: "Het pinkstert!"

 Foto van de website http://sannydezoete.nl/
 

vrijdag 13 januari 2017

Discipelgebed van nu

Heer, als Uw discipelen
zijn wij vandaag op weg,
gespitst op wat U zegt
maar kunnen wij wel
één uur met U waken?
Wij kennen Uw herinnering
en die van Uw discipelkring.

U kent ons door Uw mensentijd,
wij leven door Uw stervensstrijd,
bezinnen ons in lijdenstijd.
We zijn geraakt door wat U deed
uit bovenmenselijkheid.

Geef dat wij door Uw liefdesdaad
ons ontworstelen aan kwaad
en in Uw goedheid wortelen,
bewaak ons om te waken
zodat niet één van ons
alleen ontslaapt.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven voor het thema van gedichtensite.nl "40 dagen tijd gebeden"

dinsdag 20 december 2016

In Gods vrede

Heer, U kwam Uw vrede brengen,
lang geleden, als een Kind.
Ieder jaar in de Adventstijd
voel ik hoe verlangen wint

van al wat wordt aangeboden
aan versiering, sentiment,
niets daarvan kan overtreffen
hoe Uw vrede wordt herkend

in wat U voor ons betekent,
U die dag aan dag ons leidt,
misschien niet altijd zo zichtbaar,
voelbaar is Uw heerlijkheid.

Heer, als U niet was gekomen,
wat zou onze vrede zijn?
Dank voor zoveel hemelliefde,
dank voor Uw verlossingspijn.

Amen

Coby Poelman-Duisterwinkel

Geschreven voor het thema "Vrede" van gedichtensite.nl