Welkom op mijn blog! U vindt hier Christelijke kerstverhalen, Christelijke Paasverhalen en gedichten bij de Christelijke feestdagen. Deze verhalen en gedichten mag u ongewijzigd met vermelding van naam of bron vrij gebruiken voor uw vieringen, kerkblad, liturgie enz. U kunt mijn blog terugvinden via http://christelijkefeestdagen.blogspot.com/ Voor het verzorgen van een lezing met voordrachten op uw vereniging kunt u contact opnemen via cobytjeert@live.nl Inmiddels is er een volledig programma voor Kerst en Pasen.
Heeft u belangstelling voor mijn boeken, die zijn verkrijgbaar bij bol.com, bestelmijnboek.nl, via cobytjeert@live.nl en te leen in de bibliotheek.

zaterdag 21 oktober 2017

ReizigerHeer, ik kom bij U,
mijn goud heb ik al afgedaan,
wierook, dank, U toegebracht,
mirre, berouw, U voorgelegd.
Zo kom ik U aanbidden
wanneer ik mij
te slapen leg.

Uw ster heb ik gevolgd,
Uw kribbe is mijn deken.
U, pasgeboren Kind
kunt nog niet met mij spreken
maar nergens heb ik
zo’n goed luisteroor
en U van zo nabij gehoord.

Heer, laat mij U aanbidden
met mijn handen op Uw kribbe
en licht mij door de wereld voort.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Gepubliceerd in de bundel "Het pinkstert!" (2012)

en in het kerststallenboek "Ik ben de stal" dat op 6 november 2017 zal verschijnen. De foto hierboven is één van de bladzijden uit dit boek.

woensdag 4 oktober 2017

Vredebrenger van vandaag

Vandaag was Hij bij mij, de Engel
die ook in Lukas bij Maria was,
niet fel verlicht of hemels blinkend,
toch was Hij er door wat ik las
en me verplaatste in het meisje,
de woorden hoorde met haar hart,
bedenkend wat dit eeuwen later
persoonlijk mij te zeggen had.

Is het voor ieder weggelegd
Hem in of om je heen te voelen,
engelen hebben veel gezegd
Godsvrede voor het volk bedoelend,
misschien komen nog mensen samen
die van Zijn nieuws hebben gehoord
maar die nog niet kunnen beamen
ook mij geschiede naar Uw woord.

Verwachtend loop ik door de kamer
met engelwoorden in mijn hart,
weer onderweg naar Zijn geboorte
en naar Zijn wederkomst op aard,
neuriënd de engelwoorden
voor enkele herders in het veld
die ook vandaag voor ieder gelden,
dat heeft Hij mij zojuist verteld.

Coby Poelman - Duisterwinkel

Geschreven voor het thema van gedichtensite.nl:  "Hebben wij met kerst nog tijd voor God"

woensdag 20 september 2017

In de stal

O Jozef, ben je ook zo blij
dat we juist hier mogen zijn,
te midden van dit stille vee
dat zoveel rust uitstraalt
en in de stilte zo vlakbij ons
warmte afgeeft, ademhaalt?
Ik voel me hier met jou zo thuis
in deze kleine stal,
dit is een fijne plek voor ’t Kind
dat nu snel komen zal.
Wat heeft God ons gezegend
door ons naar hier te leiden ,
Hij heeft dit zelf voor ons gewild,
dat voel ik, het bevrijdt me.

O Jozef, hier komt straks het Kind,
dit wordt geboortegrond,
als God dit uitgekozen heeft
begint hier Zijn verbond,
Hij wil verblijven in een stal,
maakt zich moedwillig klein
zodat ieder zich thuis voelt
en graag bij Hem wil zijn.

Coby Poelman - Duisterwinkel

woensdag 31 mei 2017

De pluisjes in de Pinksterdienst

In haar witte toga
stond ze midden in de kerk
te blazen als de wind
tegen de uitgebloeide
paardebloem.
Pluisjes cirkelden rondom,
beschenen door het licht
van de door glas in lood
komende zon.

Het is als met de wind,
je ziet hem
door de dingen die bewegen,
net als de pluisjes
neerdalend op uitgesleten tegels.
Zo is de Geest,
je ziet Hem in de liefde,
in al wat goed is,
vruchten geeft.

Het is Gods adem
die de Geest beweegt.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel: "Het pinkstert!"

Afbeelding gemaakt door Jolien.


zaterdag 20 mei 2017

Feest tussen hemel en aarde

Toen Jezus naar de Hemel ging
dachten misschien de mensen:
Waarom gaat Jezus van ons weg
nu wij Hem zo graag wensen?

Hij heeft hen toen gezegd Ik ga
daar plaats voor jullie maken,
als Ik hier niet meer ben
zal Ik van daar over je waken

en Hij beloofde ook nog
zoals Ik ben gegaan
zo zal Ik ook weer komen,
‘k ben hier niet ver vandaan

en op het Pinksterfeest
dan zal Ik jullie sturen
de Heilige Geest,
dat zal niet lang meer duren.

Zo werd de Hemelvaart toch fijn
en horen we in kerken:
Hij zal voor altijd bij ons zijn,
ook als wij het niet merken.

Coby Poelman-Duisterwinkel


Uit de bundel: "Het pinkstert!"